Abdullah Görkem www.abdullahgorkem.com Gallery : Elektroteknik 1

Elektroteknik 1

ETİKET FİYATI

 5

 

İNDİRİMLİ FİYATI

4

 

Elektroteknik 1

Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin Bilgisayar, Elektrik, Elektronik ve Telekominikasyon Bölümlerinin IX. sınıflarında okutulmakta olan Elektroteknik 1 dersi müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Kitap 182 sayfalı olup, 3. hamur kâğıda 16x24 cm ebatlarında basılmıştır.İ Ç İ N D E K İ L E R

ÜNİTE I ELEKTROTEKNİĞE GİRİŞ

A. TEMEL MATEMATİK KAVRAMLAR

1. BAYAĞI KESİR İŞLEMLERİ

a) Bayağı Kesirlerde Toplama ve Çıkarma İşlemi

b) Bayağı Kesirlerde Çarpma ve Bölme İşlemi

2. ONDALIK KESİR İŞLEMLERİ

a) Ondalık Kesirlerde Toplama ve Çıkarma İşlemi

b) Ondalık Kesirlerde Çarpma ve Bölme İşlemi

3. ÜSLÜ ÇOKLUKLAR

a) Üslü Çokluklarda Toplama ve Çıkarma İşlemi

b) Üslü Çokluklarda Çarpma ve Bölme İşlemi

4. KAREKÖK İŞLEMLERİ

a) Kareköklü Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi

b) Kareköklü Sayılarda Çarpma İşlemi

5. BİRİNCİ DERECEDEN BİR VE İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

a) Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler

b) Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler

B. ENERJİ VE ENERJİ ÇEŞİTLERİ

1. Enerji

2. Enerji Çeşitleri

C. MADDENİN YAPISI

1. Fiziksel Olarak

2. Kimyasal Olarak

Ç. ATOMUN YAPISI VE ELEKTRON TEORİSİ

1. Atomun Yapısı

2. Serbest Elektronlar

3. İletken, Yalıtkan, Yarı iletken

D. STATİK ELEKTRİK

E. ELEKTRİK YÜKÜ

1. Elektrik Yükü ve Birimi

2. Coulomb (Kulon) Kanunu

3. Elektroskop

4. Elektriklenme Yöntemleri

a) Sürtünme İle Elektriklenme

b) Dokunma İle Elektriklenme

c) Tesir (Etki) İle Elektriklenme

F. ELEKTRİK ALANI

1. Elektrik Alanı ve Alan Şiddeti

2. Elektrik Kuvvet Çizgileri

G. ELEKTRİK POTANSİYELİ

1. Potansiyel ve Gerilim

2. Şimşek ve Yıldırım

Ğ. ELEKTROSTATİĞİN ENDÜSTRİDE KULLANIM YERLERİ

H. DEĞERLENDİRME SORULARI

I. PROBLEMLER

ÜNİTE II ELEKTRİK DEVRESİ, ELEMANLARI VE ÇEŞİTLERİ

A. DEVRE ELEMANLARI (ÜRETEÇ, İLETKEN, ALMAÇ)

B. YARDIMCI DEVRE ELEMANLARI (ANAHTAR, SİGORTA)

C. DEVRE ÇEŞİTLERİ

1. Kapalı Devre

2. Açık Devre

3. Kısa Devre

Ç. DEĞERLENDİRME SORULARIÜNİTE III ELEKTRİK AKIMI VE GERİLİM

A. ELEKTRİK AKIMININ ETKİLERİ
1. Isı Etkisi

2. Işık Etkisi

3. Manyetik Etkisi

4. Kimyasal Etkisi

5. Fizyolojik Etkisi

B. ELEKTRİK AKIMININ METALLERDEN GEÇİŞİ

C. ELEKTRİK AKIMININ BİRİMİ VE ÖLÇÜLMESİ

Ç. ELEKTRİK AKIMI ÇEŞİTLERİNİN TANIMI

1. Doğru Akım

2. Alternatif Akım

D. AKIM YOĞUNLUĞU

E. ELEKTRİK YÜKÜ MİKTARI

F. ELEKTROMOTOR KUVVET VE GERİLİM

G. GERİLİMİN BİRİMİ VE ÖLÇÜLMESİ

Ğ. ELEKTRİK YÜKLERİNİN AYRILMASI YOLUYLA OLUŞAN GERİLİM

H. GERİLİM ÜRETME YÖNTEMLERİ

1. Endüksiyon Yoluyla

2. Kimyasal Etki Yoluyla

3. Isı Yoluyla

4. Işık Yoluyla

5. Sürtünme Yoluyla

6. Kristal Deformasyonu Yoluyla

I. DEĞERLENDİRME SORULARI

İ. PROBLEMLER

ÜNİTE IV ELEKTRİK DİRENCİ VE OHM KANUNU

A. DİRENÇ VE İLETKEN
B. OHM KANUNU

C. İLETKEN DİRENCİNİN FİZİKSEL BOYUTLARLA DEĞİŞİMİ

1.Direncin Uzunlukla Değişimi

2. Direncin Kesitle Değişimi

3. Direncin Cinsiyle Değişimi

Ç. DİRENCİN SICAKLIKLA DEĞİŞİMİ

D. ISIYA, IŞIĞA, GERİLİME VE MANYETİK ALANA BAĞIMLI DİRENÇLER

E. DEĞERLENDİRME SORULARI

F. PROBLEMLERÜNİTE V KİRŞOF KANUNLARI VE ELEKTRİK DEVRELERİ


A. SERİ DEVRELER VE KİRŞOF ’UN GERİLİM KANUNU

1. Seri Devrelerin Özellikleri

2. Gerilim Düşümlerinin Yönü

3. Ön Direnç

4. Kirşof ’un Gerilim Kanunu

5. Uygulamaya yönelik örnek problem çözümleri

B. PARALEL DEVRELER VE KİRŞOF ’UN AKIM KANUNU

1. Paralel Devrelerin Özellikleri

2. Kirşof ’un Akımlar Kanunu

3. Uygulamaya Yönelik Örnek Problem Çözümleri

C. SERİ PARALEL (KARIŞIK) DEVRELER

1. Seri-Paralel Devrelerde Büyüklüklerin Hesaplanması

2. Gerilim Bölücüler

3. Uygulamaya Yönelik Örnek Problem Çözümleri

Ç. DEĞERLENDİRME SORULARI

D. PROBLEMLER


ÜNİTE VI İŞ, ENERJİ VE GÜÇ


A. MEKANİK İŞ VE ENERJİ

B. MEKANİK GÜÇ

C. ELEKTRİKİ İŞ, ENERJİ VE BİRİMLERİ

Ç. ELEKTRİK GÜCÜ VE BİRİMİ

D. VERİM

E. İŞ VE GÜCÜN ÖLÇÜLMESİ

F. DEĞERLENDİRME SORULARI

G. PROBLEMLERÜNİTE VII ELEKTRİK AKIMININ ISI ETKİSİ


A. AKIM GEÇİREN İLETKENLERİN ISINMASI

B. JOULE KANUNU

C. ISI ETKİSİNİN ENDÜSTRİDE KULLANIM YERLERİ

Ç. BASİT ISITICI HESAPLARI

D. DEĞERLENDİRME SORULARI

E. PROBLEMLER


ÜNİTE VIII ELEKTRİK AKIMININ KİMYASAL ETKİSİ


A. ELEKTROLİZ

1. Elektrot, Elektrolit, Elektroliz Tanımları

2. Elektroliz Olayı

3. Faraday Kanunu

4. Endüstrideki Kullanım Alanları

B. PİLLER

1. Elektrot ve Gerilim Dizisi

2. Polarizasyon

3. Genel Çalışma Prensipleri

4. Akümülâtör

C. ÜRETEÇLERİN İÇ DİRENÇLERİ VE BAĞLANTILARI

1. Yüksüz ve Yüklü Çalışmada Gerilim Kaynakları

2. Kısa Devre Çalışmada Gerilim Kaynakları

3. Maksimum Güç, Gerilim ve Akım İçin Devre Uyumu

4. Üreteç Bağlantıları

a) Seri Bağlantı

b) Paralel Bağlantı

c) Seri-Paralel (Karışık) Bağlantı

Ç. DEĞERLENDİRME SORULARI

D. PROBLEMLERÜNİTE IX KONDANSATÖRLER


A. DOĞRU AKIM DEVRESİNDE KONDANSATÖR

1. Yapısı ve Çalışması

a) Ayarlanabilir Kondansatörler

b) Sabit Kondansatörler

2. Kondansatör Kapasitesi

3. Kapasiteyi Etkileyen Büyüklükler

4. Kondansatörün Şarjı, Deşarjı ve Zaman Kapasitesi

5. Kondansatörde Depo Edilen Enerji

B. KONDANSATÖR BAĞLANTILARI

1. Paralel Bağlantı

2. Seri Bağlantı

C. DEĞERLENDİRME SORULARI

Ç. PROBLEMLERÜNİTE X MANYETİZMA VE ELEKTROMANYETİZMA


A. MIKNATISLAR

B. MIKNATIS KUTUPLARI

C. MANYETİK ALAN

Ç. DAİMİ MIKNATISLAR VE KULLANIM ALANLARI

D. MANYETİK KUVVET ÇİZGİLERİNİN ÖZELLİKLERİ

E. AKIM TAŞIYAN İLETKEN ETRAFINDAKİ MANYETİK ALAN

F. AKIM TAŞIYAN BOBİN ETRAFINDAKİ MANYETİK ALAN

G. ELEKTROMIKNATISLAR VE KULLANIM ALANLARI

Ğ. MANYETİK BÜYÜKLÜKLER (H, B) VE MANYETİK MALZEMELER

H. MANYETİK DEVRE İLE ELEKTRİK DEVRESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

I. MIKNATISLANMA VE HİSTEREZİS KAYBI

İ. İÇİNDEN AKIM GEÇEN İLETKENİN MANYETİK ALAN İÇERİSİNDEKİ DURUMU

J. MANYETİK ALAN İÇİNDE BULUNAN İLETKENİN DURUMU

K. ÜNİTE İLE İLGİLİ GENEL ÖRNEKLER

L. DEĞERLENDİRME SORULARI

M. PROBLEMLERPROBLEMLERİN CEVAPLARIBAŞLICA ELEKTRİK BÜYÜKLÜKLERİNİN AST VE ÜST KATLARIKAYNAKÇA


Geri Dönmek İçin Buraya Tıklayınız...


 

Copyright ©2005 www.abdullahgorkem.com