Abdullah Görkem www.abdullahgorkem.com Gallery : Atölye 2

Atölye 2

ETİKET FİYATI

 9

 

İNDİRİMLİ FİYATI

7,2

 

Atölye 2

Anadolu Teknik, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin Elektrik Bölümü 2. sınıf Atölye dersi müfredatına uygun olarak hazırlanmış olup aynı zamanda Meslek Yüksek Okullarının Sarım Tekniği ve Otomatik Kumanda dersi, Mesleki Eğitim Merkezlerinin Bobinajcılık bölümü konularını da kapsamaktadır. Motor Kumanda Devreleri, Endüstriyel Elektronik Uygulamaları, Kolektörlü Makinelerin Sarımı, Trafo Sarımları, Stator Sarımları konularını içermektedir. Kitap 372 sayfa olup sarım şemaları renkli, diğer şekiller tek renk olarak ithal kitap kâğıdına basılmıştır.




İ Ç İ N D E K İ L E R

ÜNİTE: 1 . MOTOR KUMANDA DEVRELERİ

A . ASENKRON MOTORLAR

1. MOTORUN TANITILMASI

2. MOTOR ETİKETİNİN İNCELENMESİ

3. KLEMENS BAĞLANTI KUTUSUNUN İNCELENMESİ

4. MOTORUN YILDIZ BAĞLANTISI VE ÖZELLİĞİ

5. MOTORUN ÜÇGEN BAĞLANTISI VE ÖZELLİĞİ

6. MOTORDA DEVİR YÖNÜNÜN DEĞİŞİMİ

B . MOTOR KORUMA RÖLELERİ VE SİGORTALAR

1. AŞIRI AKIM RÖLELERİ

2. TERMİSTÖRLER

3. FAZ KORUMA RÖLELERİ

4. AŞIRI VE DÜŞÜK GERİLİM RÖLELERİ

5. VİDALI (BUŞONLU - ERİYEN TELLİ) SİGORTALAR

6. ANAHTARLI TİP OTOMATİK SİGORTA

7. BIÇAKLI (NH) SİGORTALAR

8. MOTOR DEVRELERİNDE SİGORTA VE TERMİK SEÇİMİ

C . KUMANDA DEVRE ELEMANLARININ TANITIMI

1. PAKET ŞALTERLER

2. KUMANDA BUTONLARI

3. SİNYAL LÂMBALARI

4. SINIR ANAHTARLARI

5. ZAMAN RÖLELERİ

6. KONTAKTÖRLER

7. RÖLELER

8. KUMANDA KABLOLARI VE KABLO SEÇİMİ

Ç . KUMANDA DEVRE SEMBOLLERİ

D . KUMANDA DEVRE ŞEMALARI VE UYGULAMALARI

1. Devre ŞemalarI Çİzİmİne Aİt Genel Bİlgİ

2. ŞemalarDA TANITMA İŞARETLERİ

3. MOTORUN KESİK ÇALIŞMASI

4. MOTORUN BİR YÖNDE SÜREKLİ ÇALIŞMASI

5. MOTORUN İKİ KUMANDA MERKEZLİ SÜREKLİ ÇALIŞMASI

6. ENVERSÖR PAKET ŞALTER

7. KİLİTLEME DEVRELERİ

8. MOTORUN İKİ YÖNDE SINIR ANAHTARI İLE ÇALIŞMASI

9. MOTORUN ZAMAN AYARLI ÇALIŞMASI ve DURMASI

10. AVOMETRE İLE SAĞLAMLIK KONTROLÜ

11. KUMANDA PROBLEMLERİ

Temrin Nu: 1. Üç Fazlı Asenkron Motorun Kesik Çalışması

Temrin Nu: 2. Üç Fazlı Asenkron Motorun Bir Yönde Sürekli Çalışması

Temrin Nu: 3. Üç Fazlı Asenkron Motorun İki Kumanda Merkezli Sürekli Çalışması

Temrin Nu: 4. Üç Fazlı Asenkron Motorun Enversör Paket Şalterle Devir Yönünün Değiştirilmesi

Temrin Nu: 5. Üç Fazlı Asenkron Motorun İki Yönde Çalışması

Temrin Nu: 6. Üç Fazlı Asenkron Motorun Sınır Anahtarı İle İki Yönde Çalışması

Temrin Nu: 7. Üç Fazlı Asenkron Motorun Zaman Ayarlı Çalışması ve Durması

E . MOTORLARDA KALKIŞ AKIMINI DÜŞÜRME

1. KALKIŞ AKIMININ ŞEBEKE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2. KALKIŞ AKIMINI AZALTMA YÖNTEMLERİ

3. YILDIZ - ÜÇGEN YOL VERMENİN ÖNEMİ

4. YILDIZ - ÜÇGEN YOL VERMEDE YILDIZ ÇALIŞMA SÜRESİNİN ÖNEMİ

5. YILDIZ - ÜÇGEN YOL VERMEDE TERMİK, SİGORTA, VE KONTAKTÖR SEÇİMİ

6. PAKET TİP YILDIZ - ÜÇGEN ŞALTERİ

7. PAKET TİP YILDIZ - ÜÇGEN ŞALTER İLE MANYETİK (OTOMATİK) ŞALTERİN KARŞILAŞTIRILMASI

8. PAKET TİP YILDIZ - ÜÇGEN ŞALTER ŞEMASININ ÇİZİLMESİ

9. OTOMATİK YILDIZ - ÜÇGEN ŞALTER ŞEMASININ ÇİZİLMESİ

10. OTO TRAFOSU İLE YOL VERME

11. OTO TRAFOSU İLE YOL VERME ŞEMASININ ÇİZİLMESİ

12. DİRENÇ İLE YOL VERME

13. DİRENÇ İLE YOL VERME ŞEMASININ ÇİZİLMESİ

14. ROTORU SARGILI MOTORLARA YOL VERME

15. ROTORU SARGILI MOTORLARA YOL VERME ŞEMASININ ÇİZİLMESİ

Temrin Nu: 8. Üç Fazlı Asenkron Motorun Paket Tip Yıldız-Üçgen Şalterle Çalıştırılması

Temrin Nu: 9. Üç Fazlı Asenkron Motora Otomatik Yıldız-Üçgen Şalter İle Yol Verme

Temrin Nu: 10. Üç Fazlı Asenkron Motora Oto Trafosu İle Yol Verme

Temrin Nu: 11. Rotoru Sargılı Asenkron Motora İki Kademe Direnç İle Yol Verme

F . MOTORLARDA FRENLEME

1. FRENLEMENİN ÖNEMİ VE ÇEŞİTLERİ

2. BALATALI FRENLEME

3. DİNAMİK FRENLEME

4. ANî DURDURMA

Temrin Nu:12. Üç Fazlı Asenkron Motorun Buton Kontrollü Dinamik Frenlenmesi

Temrin Nu:13. Üç Fazlı Asenkron Motorun Düz ve Ters Zaman Röleli Dinamik Frenlenmesi

Temrin Nu:14. İki Yönde Çalışan Üç Fazlı Asenkron Motorun Dinamik Frenlenmesi

G . KOMPANZASYON UYGULAMALARI

1 . KOMPANZASYONUN ÖNEMİ

2 . KOMPANZASYONUN YARARLARI

3 . KOMPANZASYON ÇEŞİTLERİ

4 . ÜÇ FAZLI MOTORLARDA KOMPANZASYON ve DEVRE ŞEMASININ ÇİZİLMESİ

5 . YILDIZ - ÜÇGEN MOTORLARDA KOMPANZASYON ve DEVRE ŞEMASININ ÇİZİLMESİ

Ğ . DEĞİŞİK KUMANDA PROBLEMLERİ

Temrin Nu: 15. Üç Fazlı Motorlarda Kompanzasyon

Temrin Nu: 16. Yıldız-Üçgen Yol Verilen Motorlarda Kompanzasyon



ÜNİTE: 2 . ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK UYGULAMALARI

A . ISI VE IŞIK KONTROL ELEMANLARI

1 . ISI KONTROL ELEMANLARININ TANITILMASI VE İNCELENMESİ

2 . IŞIK KONTROL ELEMANLARININ TANITILMASI VE İNCELENMESİ

B . TRANSİSTÖR UYGULAMALARI

1. TRANSİSTÖRLÜ ANAHTARLAMA DEVRELERİNİN İNCELENMESİ

2. TRANSİSTÖRLÜ ZAMAN GECİKME DEVRELERİNİN İNCELENMESİ

3. ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRLERİN (FET) TANITIMI

Temrin Nu: 17. Isı Alârm Devresi

Temrin Nu: 18. Işık Alârm Devresi

Temrin Nu: 19. Hırsız Alârm Devresi

Temrin Nu: 20. Transistörlü Merdiven Otomatiği Devresi

Temrin Nu: 21. Zaman Gecikmeli Çalışan Devre

Temrin Nu: 22. Zaman Gecikmeli Duran Devre

Temrin Nu: 23. Transistörlü Flip - Flop Devresi

Temrin Nu: 24. Ayarlanabilir Flaşör Devresi

C. OP-AMP UYGULAMALARI

1. GİRİŞ

2. OP - AMP 'LARIN YAPISI

3. OP-AMP İLE FAZ DEĞİŞTİRMELİ (INVERTING) YÜKSELTEÇ DEVRESİ YAPIMI

4. OP-AMP İLE AYNI FAZLI (NONINVERTING) YÜKSELTEÇ DEVRESİ YAPIMI

5. OP-AMP İLE GERİLİM KARŞILAŞTIRICI (COMPARATÖR) DEVRENİN YAPIMI

6. OP-AMP İLE TOPLAYICI YÜKSELTEÇ (SUMMING AMPLIFIER) YAPIMI

7. OP-AMP İLE ZAMAN GECİKMELİ DEVRENİN YAPIMI

Temrin Nu:25. Op-amp İle Faz Değiştirmeli (İnverting) Yükselteç Devresi

Temrin Nu:26. Op-amp İle Aynı Fazlı (Noninverting) Yükselteç Devresi

Temrin Nu:27. Op-amp İle Gerilim Karşılaştırıcı (Comparatör) Devre

Temrin Nu:28. Op-amp İle Toplayıcı Devre

Temrin Nu:29. Op-amp İle Zaman Gecikmeli Devre

Ç . TRİSTÖR UYGULAMALARI

1. TRİSTÖRÜN TANITIMI VE KARAKTERİSTİĞİ

2. TRİSTÖRÜN İLETİM - YALITIM (ON - OFF) KONTROLÜ

3. TRİSTÖRÜN TETİKLENMESİ

4. TRİSTÖR İLE FAZ KONTROL UYGULAMALARI

Temrin Nu:30. Tristörün İletim-Yalıtım (on-off) Kontrolü

Temrin Nu:31. Tristörün Alternatif Akımda Tetiklenmesi

Temrin Nu:32. Tristörün Doğru Akımda Tetiklenmesi

Temrin Nu:33. UJT Tetiklemeli Tristör Faz Kontrol Devresi

Temrin Nu:34. Tristör İle Lâmba Karartma Devresi

Temrin Nu:35. Tristör İle Doğru Akım Motor Hız Kontrolü

D . TRİYAKLAR

1. TRİYAKIN TANITILMASI

2. TRİYAKIN İLETİM - YALITIM (ON - OFF) KONTROLÜ

3. TRİYAKIN TETİKLEME MODLARI

4. TRİYAK İLE FAZ KONTROLÜ

5. IŞIK (LDR) KONTROLLÜ DİMMER DEVRESİ

Temrin Nu:36. Triyakın İletim-Yalıtım (on-off) Kontrolü

Temrin Nu:37. Triyakın Tetikleme Modları

Temrin Nu:38. Diyak Tetiklemeli Triyak Faz Kontrol Devresi

Temrin Nu:39. Triyak İle Lâmba Karartma Devresi

Temrin Nu:40. Triyak İle Alternatif Akım Motor Hız Kontrolü

Temrin Nu:41. Işık (LDR) Kontrollü Dimmer Devresi

ÜNİTE: 3. KOLEKTÖRLÜ MAKİNELERİN SARIMI

A . SARIMDA KULLANILAN MALZEMELER VE LÜZUMLU TABLOLAR

1. TAKIMLAR

2. GEREÇLER

3. ÖLÇÜ VE KONTROL ALETLERİ

4. SERİ LÂMBA VE SARIM ALETLERİNİN YAPIMI

B . MİKROMETRE İLE ÖLÇÜM YAPMAK

C . LEHİM VE LEHİMLEME

1. LEHİMİN YAPISI

2. LEHİMLEME

Ç . DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE YAPISI

1. TARİHÇESİ

2. ENDÜKLEME OLAYI

3. DOĞRU AKIM MOTORLARININ ÇALIŞMA PRENSİBİ

4. DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN YAPISI

D . DOĞRU AKIM MAKİNELERİNDE BALANS VE ÖNEMİ

1. ELEKTRİK MAKİNELERİNDEKİ TİTREŞİMLERİN NEDENLERİ VE YAN ETKİLERİ

2. ROTORDA MEYDANA GELEN ELEKTROMANYETİK NEDENLİ ZARARLI TİTREŞİMLER

3. ÜRETİM VE İŞLETMEYE BAĞLI BALANSSIZLIKLARIN DOĞURDUĞU TİTREŞİMLER

4. BALANS (DENGELEME) MAKİNELERİ

5. DENGELEME YÖNTEMLERİ

E . ARIZALI ENDÜVİNİN SÖKÜMÜ

1. SARGILARIN SÖKÜMÜ SIRASINDA ALINACAK DEĞERLER

2. OYUK PRESBANTLARININ ÇIKARTILMASI VE OYUKLARIN TEMİZLENMESİ

F . BOŞ BİR ENDÜVİNİN SARIMA HAZIRLANMASI

1. KOLEKTÖRÜN TEMİZLENMESİ

2. KOLEKTÖR DİLİMLERİ ARASI KONTROL

3. KOLEKTÖR GÖVDE ARASI KONTROL

4. ENDÜVİNİN YALITILMASI

G . ENDÜVİ SARIM ŞEKİLLERİ VE SARIM TİPLERİ

1. SARIM ŞEMASI ÇİZİMİNDE KULLANILAN SEMBOL, TANIM VE FORMÜLLER

2. ENDÜVİ SARIM ŞEKİLLERİ

Ğ . BASİT PARALEL ENDÜVİ SARIMI VE SARIM ŞEMASI ÇİZİMİ

H . ÇOKLU PARALEL ENDÜVİ SARIMI VE SARIM ŞEMASI ÇİZİMİ

I . ENDÜVİ SARIM ŞEMALARININ KARŞIDAN GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ VE SARIM TİPLERİ

1. KARŞIDAN GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ

2. SARIM TİPLERİ

İ . ENDÜVİ BOBİNLERİNİN SARILMASI, KONTROLÜ VE YALITIMI

1. ENDÜVİ BOBİNLERİNİN SARILMASI

2. ENDÜVİ BOBİN UÇLARININ KOLEKTÖR DİLİMLERİNE YERLEŞTİRİLMESİ

3. SARIM SONUNDA YAPILACAK KONTROLLER

4. BOBİN UÇLARININ KOLEKTÖR DİLİMLERİNE LEHİMLENMESİ VE SARGI BANDAJININ YAPILMASI

5. ENDÜVİ BOBİNLERİNİN VERNİKLENMESİ (YALITIMI)

J . DOĞRU AKIM MAKİNELERİNDE MEYDANA GELEN ARIZALAR, SAPTANMASI,

NEDENLERİ VE ONARIMI

1. ARIZANIN SAPTANMASI

2. ARIZALAR VE ONARIMI

Temrin Nu:42. Endüviyi Sarıma Hazırlamak

Temrin Nu:43. x=14, K= 28, 2P= 2, m= 1 Basit Paralel Endüvi Sarımı (Klâsik Tip)

Temrin Nu:44. x= 14, K= 28, 2P= 4, m= 1 Basit Paralel Endüvi Sarımı (V Tipi)

Temrin Nu:45. x= 14, K= 28, 2P= 2, m= 2 Çoklu Paralel Endüvi Sarımı (Yıldız Tipi)

Temrin Nu:46. x= 14, K= 28, 2P= 4, m= 2 Çoklu Paralel Endüvi Sarımı (H Tipi)



ÜNİTE: 4 . TRAFO SARIMLARI

A . TRANSFORMATÖRLERİN ÇEŞİTLERİ, YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

1. GİRİŞ

2. TRANSFORMATÖR ÇEŞİTLERİ

3. BİR FAZLI TRANSFORMATÖRLERİN YAPISI

4. TRANSFORMATÖRLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

5. TRANSFORMATÖRLERDE ENDÜKLENEN GERİLİMİN DEĞERİ VE DÖNÜŞTÜRME ORANI

B . BİR FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE SARIM HESABI VE TRANSFORMATÖRÜN SARIMI

1. SEMBOLLER

2. FORMÜLLER

3. BİR FAZLI TRANSFORMATÖR ÖRNEK HESABI

4. BİR FAZLI ÇOK KADEMELİ TRANSFORMATÖR ÖRNEK HESABI

5. HAZIR NÜVE ÜZERİNE SARILACAK BİR FAZLI TRANSFORMATÖR ÖRNEK HESABI

6. MAKARA YAPIMI

7. BOBİNLERİN SARIMI

8. SACLARIN DÜZENLENMESİ

9. TRANSFORMATÖR MONTAJININ YAPILMASI VE KONTROLÜ

C . OTO TRANSFORMATÖRLERİNİN YAPISI, ÇALIŞMA PRENSİBİ, SARIM HESABI VE SARIMI

1. OTO TRANSFORMATÖRÜNÜN YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

2. BİR FAZLI OTO TRANSFORMATÖRÜ ÖRNEK HESABI

3. BİR FAZLI OTO TRANSFORMATÖRÜ SARIMI

Ç . ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERİN YAPISI VE BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

1. GİRİŞ

2. ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERİN YAPISI

3. ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERİN BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

D . ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE SARIM HESABI VE BOBİNLERİN SARIMI

1. ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖR ÖRNEK HESABI

2. MAKARA YAPIMI

3. BOBİNLERİN SARIMI

4. SACLARIN DÜZENLENMESİ, MONTAJI VE KONTROLÜ

Temrin Nu:47. Bir Fazlı Transformatör Sarımı

Temrin Nu:48. Üç Fazlı Transformatör Sarımı



ÜNİTE: 5 . STATOR SARIMLARI

A . ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORUN TANITILMASI

1. GİRİŞ

2. ASENKRON MOTOR ÇEŞİTLERİ

3. ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI

B . ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORUN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE DÖNER ALAN

C . SENKRON HIZ, ASENKRON HIZ VE KAYMANIN TANIMI

Ç . ASENKRON MOTORLARIN SÖKÜLÜP TAKILMASINDA İZLENECEK İŞLEM SIRASI

D . STATORUN SARIMA HAZIRLANMASI

E . STATOR SARIM ŞEKİLLERİ VE SARIM ŞEMASI ÇİZİMİ

1. SARIM ŞEMASI ÇİZİMİNDE KULLANILAN SEMBOL, TANIM VE FORMÜLLER

2. EL TİPİ SARIM VE SARIM ŞEMASI ÇİZİMİ

3. YARIM KALIP SARIM VE SARIM ŞEMASI ÇİZİMİ

4. TAM KALIP SARIM VE SARIM ŞEMASI ÇİZİMİ

F . ÜÇ FAZLI SARIMDA BOBİN GRUPLARININ BAĞLANMASI

1. BOBİN GRUPLARININ STATOR İÇİNDE PARALEL BAĞLANMASI

2. BOBİN GRUPLARININ STATOR DIŞINDA PARALEL BAĞLANMASI

G . ASENKRON MOTOR ÖZEL SARIMLARI

1. KADEMELİ YARIM KALIP SARIMLAR

2. KISA ADIMLI SARIMLAR

3. ÇOK DEVİRLİ STATOR SARGILARI

4. ASENKRON MOTORLARDA MEYDANA GELEN ARIZALAR, ONARIMLARI VE KORUNMA

Ğ . BİR FAZLI ASENKRON MOTORLARIN ÇEŞİTLERİ, YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

1. YARDIMCI SARGILI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

2. ÜNİVERSAL (SERİ) MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

3. YARDIMCI KUTUPLU (GÖLGE KUTUPLU) MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

4. REPÜLSİYON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

5. RELÜKTANS MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

6. KÜÇÜK SENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

H . BİR FAZLI ASENKRON MOTORLARIN KONTROLÜ, SÖKÜMÜ, SARIM ŞEMASI ÇİZİMİ VE

SARIMI

1. BİR FAZLI ASENKRON MOTORLARIN KONTROLÜ VE SÖKÜMÜ

2. SARIM ŞEMASI ÇİZİMİ

3. BOBİNLERİN SARILMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ

Temrin Nu:49. Statoru Sarıma Hazırlamak

Temrin Nu:50. x= 24, 2P= 2, m= 3 El Tipi Sarım

Temrin Nu:51. x= 24, 2P= 4, m= 3 El Tipi Sarım

Temrin Nu:52. x= 24, 2P= 2, m= 3 Yarım Kalıp Sarım

Temrin Nu:53. x= 24, 2P= 4, m= 3 Yarım Kalıp Sarım

Temrin Nu:54. x= 24, 2P= 4, m= 3 Tam Kalıp Sarım

Temrin Nu:55. x= 24, 2P= 4, m= 3 Kademeli Yarım Kalıp Sarım

Temrin Nu:56. x= 24, 2P= 2, m= 3 Kısa Adımlı Yarım Kalıp Sarım

Temrin Nu:57. x= 24, 2P= 2/4, m= 3 Dahlender Sarım

Temrin Nu:58. x= 24, 2P= 4/8, m= 3 Dahlender Sarım

Temrin Nu:59. x= 24, 2P= 2, m= 1 Bir Fazlı Asenkron Motor Sarımı

Asenkron Motorlarda Termik Röle ve Sigorta Seçimi

Üç Fazlı Motorlarda Anma Akımına Göre Sigorta Seçimi (DIN 42673)

Asenkron Motorlarda Termik Röle ve Sigorta Seçimi

Motor Gücüne Göre Kontaktör ve Termik Röle Seçimi (IEC 292)

Transistör, Tristör, Op-Amp Ayak Bağlantıları ve Karşılıkları

Trigonometri Cetveli

Endüstriyel Elektronik Temrinlerinde Kullanılan Devre Elemanları Listesi

Kaynakça

Geri Dönmek İçin Buraya Tıklayınız...


 

Copyright ©2005 www.abdullahgorkem.com